Wil je lid worden van Badminton Club Blue Sky? Vul dan onderstaande gegevens in. Wij zullen je lidmaatschap zo snel mogelijk verwerken. Stuur je liever een mailtje in plaats van onderstaand formulier in te vullen? Dat kan ook! Je kan je aanmelden bij BC Blue Sky via het volgende e-mailadres: ledenadministratie@bcbluesky.nl.

Voor de actuele contributie verwijzen we je graag door naar onze contributiepagina. Je gaat het lidmaatschap voor minimaal een half jaar aan. Opzeggen kan uiterlijk voor 1 juni of voor 1 december bij de ledenadministratie. Dit kan op het mailadres: ledenadministratie@bcbluesky.nl. Zonder bericht wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

Wilt je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten en ontwikkelingen van BC Blue Sky geef dan akkoord voor het gebruik van jou email adres. (dit e-mail adres wordt niet gebruikt voor reclame doeleinden)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BC Blue Sky te Bergambacht om van zijn/haar ondergenoemde (post-)bankrekening bedragen af te schrijven wegens het voldoen van de club- en bondscontributie t.g.v. rekeningnummer NL16 RABO 0307 3556 16 van BC Blue Sky