Onderstaand protocol is deels voortgekomen uit Protocol Badminton Nederland. Voor de volledige versie zie:

https://www.badminton.nl/uploads/documents/Protocol-verantwoord-sporten-Badminton-Nederland-week-26.pdf

Per 1 juli is er een volgende stap vooruitgezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
 • Neusverkoudheid,
 • Hoesten,
  o Benauwdheid, of
 • Koorts;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
 • Neusverkoudheid,
 • Loopneus,
  o Niezen,
  o Keelpijn,
  o (licht)hoesten, o benauwdheid, o verhoging,
 • Koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:
 • Dit geldt voor iedereen;
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • Schud geen handen;

Gezondheidscheck

 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Indien er een corona besmetting is vastgesteld op je sportclub of sportteam volg dan de checklist corona-geval.
 • Zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek. Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren;

Algemene regels

 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
 • Houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
 • Houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • Alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

Voor badminton

Bij gebruik van materialen

Netten worden opgezet en afgebroken door maximaal twee personen per rijen van drie netten of één per enkel net, vooraf en achteraf worden de handen gedesinfecteerd

 • Overig trainingsmateriaal zoals dopjes, pylonen en dergelijke wordt door de trainer zelf neergelegd of –gezet, spelers blijven er zo veel als mogelijk met de handen vanaf
 • Iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s)

Shuttles

 • Bij aankomst en voor de training of het speelmoment, en dus voordat shuttles worden aangeraakt, desinfecteren spelers hun handen
 • Tussen de verschillende oefeningen met shuttle en tijdens iedere uitleg je handen desinfecteren, het is handig om bij iedere baan/veld een pompje te hebben
 • Shuttles worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep aparte shuttles (dus gebruik 1 keer per week dezelfde shuttles)
 • Nieuwe shuttles worden per koker gepakt. Shuttles die over blijven in de koker worden bewaard en de koker wordt gemerkt tot de training van de opvolgende week
 • Shuttles (en eventuele overige materialen) worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt, gebruik zo veel als mogelijk het racket hiervoor

*Voor plastic shuttles kan het reguliere protocol worden gevolgd. Als alternatief kunnen shuttles door vereniging/trainer worden schoongemaakt met desinfectiemiddel. Hierna zijn ze onmiddellijk weer te gebruiken.

 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.

Voor de spelers:

 • Kom in sportkleding en vertrek in sportkleding. Dit om opstopping bij de kleedkamers en in de gang te voorkomen. Natuurlijk is het wel mogelijk om je buitenschoenen voor de sportschoenen te wisselen. Douche ook thuis.

Aanmeldsysteem, zij bijgevoegde afbeeldingen.

Speelavonden 

Voorbereiding

Er is iedere speelavond één contactpersoon die de reserveringen bewaakt en zorgt dat de lijst van aanwezigen klopt.

Uitvoering

Bij binnenkomst in de Waard reinig je je handen met alcohol. Dit is aanwezig.

Op de speelavonden zal er bij iedere baan een handalcoholpompje staan. Wij vragen de speler van de betreffende baan voorafgaand hun handen en shuttle te reinigen én na afloop van de wedstrijd. De shuttle en het handalcoholpompje blijft op de baan.

De wedstrijden worden gespeeld volgens het normale inhangsysteem (bij drukte). Ook bij het inhangbord zal een handalcoholpompje staan. Je hangt in en de zodra de wedstrijden bekend zijn, neem je je kaartje mee naar de baan. Jij bent de enige die jouw kaartje aanraakt. Wanneer de zoemer gaat hang jij jouw kaartje opnieuw in én neem je hem vervolgens weer mee naar de baan. Dit om te voorkomen dat anderen jouw kaartje aanraken/verhangen. Wat betreft het opnieuw inhangen zullen we per baan vragen of de spelers naar het inhangbord kunnen gaan. Dit om drukte bij het inhangbord te voorkomen.

We werken met een groot tijdsblok, namelijk 19:30-22:00 uur. We stellen geen maximum aantal sporters. De groep van maandagavond bestaat uit, zo blijkt uit de recreantengroepsapp, 40 spelers. Wanneer al deze 40 spelers komen zal dit betekenen dat er 24 kunnen spelen en 16 als toeschouwer op de bank zitten. De toeschouwers worden dan geacht de 1.5 meter in acht te nemen. Echter, we verwachten geen opkomst van 40 man per speelavond.