U i t n o d i g i n g

Het bestuur van badmintonvereniging BC Blue Sky nodigt u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 • datum : DINSDAG 15 SEPTEMBER 2020
 • Tijd : 20.00 uur
 • Plaats: Kleine zaal in de Waard, Meidoornstraat 7 te Bergambacht

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag recreantencommissie
 5. Jaarverslag jeugdcommissie
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie /  Verkiezing kascommissie 2021
 8. Begroting 2020-2021
 9. Contributie 2020-2021
 10. Jaarplanning 2020-2021/ activiteitenplan 2020-2021
 11. Reserveringssysteem/afhangbord recreanten aanpassen
 12. Bestuursverkiezing: Volgens het rooster van aftreden is A Looren aftredend en herkiesbaar, en het bestuur is voornemens om J den Braber toe te voegen aan het bestuur (jeugdcommissie), voor beide heren kunnen (tegen) kandidaten zich vanaf heden, tot aan het begin van de vergadering  melden bij het secretariaat.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wij rekenen op uw komst!

Voorzitter: Marc MolenaarPenningmeester: K. de LangenSecretaris: A. Looren
Houtstraat 61Abeel 1Henry Dunantstraat 23
2861 TT Bergambacht2861 WN Bergambacht2861 VD Bergambacht
06-12664061
www.bcbluesky.nlrekeningnummer: NL 16 RABO 0307355616