U i t n o d i g i n g

Het bestuur van badmintonvereniging BC Blue Sky nodigt u uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 • datum : DINSDAG 17 SEPTEMBER 2019
 • Tijd : 20.00 uur
 • Plaats: Kleine zaal in de Waard, Meidoornstraat 7 te Bergambacht

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Jaarverslag secretaris
 4. Jaarverslag recreantencommissie
 5. Jaarverslag jeugdcommissie
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie /  Verkiezing kascommissie 2020
 8. Begroting 2019-2020
 9. Contributie 2019-2020
 10. Jaarplanning2019-2020/ activiteitenplan 2019-2020
 11. Bestuursverkiezing: Dhr M Molenaar word voorgedragen als voorzitter, (Tegen) kandidaten kunnen zich vanaf heden tot aan het begin van de vergadering melden bij het secretariaat.
 12. Afscheid van F de Ridder ( als voorzitter)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wij rekenen op uw komst!